یقه چرکی های آتش به اختیار از کجا دستور می گیرند؟

۷۳۷

 

کانون گزارشگران تقدیم می کند – در این برنامه نگاهی داریم به شیوه های ترور شخصیت و تهدید به ترور فیزیکی توسط یقه چرکی های آتش به اختیار نظیر فرشید محجوبی رفیق شفیق رضا تابنده، هوتن مداوی از بستگان وی و عباس محمدی که خود را از سینه چاکان رضا و رحمت الله تابنده و مرید و پیرو آقای سیدعلیرضا جذبی ثاتبعلیشاه معرفی می کنند.

مشابهت های بی مانندی میان روشهای بکار گرفته توسط یقه چرکی های آتش به اختیار و اظهارات رضا تابنده در برخورد با منتقدان و فعالان حقوق بشر با دست اندکاران قتل های زنجیره ای نظیر سعید امامی و اکبر خوشکوشک معاون برون مرزی سعید امامی در دوران وزارت علی فلاحیان بر سیستم اطلاعات وجود دارد.

از شما دعوت می کنیم این برنامه را ببنید و خود قضاوت کنید.

ادامه دارد