دستبند و پابند، مجازاتی برای فقر و درویشی

۲,۲۳۶

این بانو یک قاتل خطرناک و یا یک کلاهبردار و اختلاسگرحرفه ای نیست،او مریم فرسیابی یک درویش است که به جرم داشتن عقیده ای متقاوت اینگونه با دستبند وپابند از زندان به بیمارستان منتقلش میکنند.