قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۶۷۳

در این گفتار به تشریح ابعاد بیشتری از بیانیه پنج امضایی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ و با امضای پنج تن از نمایندگان افتخاری آقایان سیدعلیرضا جذبی، محمد تابنده ، حسینعلی کاشانی، غلامرضا هرسینی و میریونس جعفری می پردازیم.

این بیانیه در سه صفحه تهیه شده است.

چرا در بیانیه مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ به بیان مطالبی در مورد گروهها و احزابی پرداخته شده که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند؟

دلیل انتشار بیانیه ای سیاسی، از سوی نمایندگان خمسه، درست پس از حصر دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه، همسو با منافع و مواضع رژیم جمهوری اسلامی چیست؟

چرا در بیانیه مذبور، نمایندگان نسبت به حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه دغدغه ای نداشتند؟

دو انکار در بیانیه نمایندگان خمسه، چرایی و چگونگی آن:
یک – انکار حکم بازداشت و حبس دکتر نورعلی تابنده که در سال ۱۳۸۶ به دلیل مقاومت دراویش گنابادی ناکام ماند و مجدد در سال ۱۳۹۶ به جریان افتاد

دو – انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

عدم همسویی مواضع نمایندگان خمسه با منویات حضرت آقای مجذوبعلیشاه در بیانات ایشان به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱

 

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه