اعلام خطر؛ صدای پای توطئه

برگرفته از صفحه اینستاگرام شرمان بانوی بهشتی

۵۹۶

همان طور که قابل پیش بینی بود، سیاه نویسی های مبتنی بر ترور شخصیت و پرونده سازیهای سراسر کذب “یقه چرکی” ها، به مدت شانزده ماه علیه ما و دوستان ما و ری پست این مطالب مخرب در دهها اکانت مختلف اینستاگرامی، که نهایتا منجر به تشکیل پرونده‌های چند هزار صفحه‌ای برعلیه ما شد، پیش درآمدی بود تا اربابان این جریان وارد صحنه شوند و قدمی رو به جلو بردارند.

امروز (مصادف با ۲۵ اسفند ۱۴۰۰) در پایگاه تلگرامی و سایت اینترنتی فرقه نیوز – ارگان رسمی دایره فرق و ادیان اطلاعات سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی خراسان- کیفرخواستی مشتمل بر اتهامهای متعدد انتشار یافته که هرکدام از آنها در نظام جمهوری اسلامی مستوجب صدور حکم مهدورالدمی و اعدام میباشد. اتهامات کاملاً واهی و بی اساس مانند :

“فراخوان، شورش، آشوب مسلحانه، تهدید جانی، صدمه رساندن به اموال عمومی، تشویش اذهان، سیاه نمایی علیه کشور، ارتباط گیری با رسانه های معاند، اقدامات آشوب طلبانه و مخربانه، اقدامات ضد امنیتی برای تهییج فرقه ای…”

بر علیه آقای دکتر مصطفی آزمایش و دوستان ایشان – بدون ارائهٔ هیچ سند و مدرک و دلیل و برهانی – قطار شده است. جلادان حاکم بر ایران در چهل و یک سال گذشته، ثابت کرده اند که با وارد آوردن هریک از این اتهامات به هر شخصی، حکم اعدام بر علیه او صادر میشود. البته، پیش از این نیز، در ظرف این چند ماه گذشته، تعدای از اعضای باند موسوم به “یقه چرکیها” چندین بار، خبر از وجود فتواهایی برعلیه ما میدادند. هدف آنها و اربابانشان خاموش کردن ندای دادخواهی و حقیقت طلبی ما در مورد اتفاقات و رخدادهای منجر به حصر و حذف حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، قطب جلیل القدر سلسله گنابادی بوده و هست.

هموطنان گرامی،

بدانید و آگاه باشید که همهٔ اتهامات فوق الذکر از بیخ و بن کذب و دروغ مطلق است و واقعیت ندارد.

اگر یک قطره خون از دماغ هر کدام از ما جاری شود، مسئول واقعی آن نظام جمهوری اسلامی است که این چنین گستاخانه، بدون ارائه مدرک و سند، با تهییج افکار و اذهان بر علیه ما، زمینه را برای محقق کردن طرحهای شوم و تبهکارانه اش فراهم میسازد.

در کیفرخواست سراسر کذب منتشره در سایت “فرقه نیوز نوشته شده :

«اعضاء گروهک مجذوبان که از دل فرقه‌ صوفیه گنابادیه متولد شده، بعد از بیعت با مصطفی آزمایش اقدامات آشوب‌طلبانه و مخربانه را سرلوحهٔ فعالیت ‌های عرفان سیاسی خود قرار داده، شب گذشته در کوار و تهران بار دیگر تحرکات جدید خود را به نمایش گذاشت و در فضای مجازی منتشر کرد».

اینجانب در اینجا قاطعانه اعلام میکنم که نه آقای دکتر سید مصطفی آزمایش و نه هیچیک از فعالان کمپین دادخواهی، هرگز داعیهء قطبیت سلسلهٔ نعمت اللهیه گنابادی را نداشته و از کسی بیعتی نگرفته اند. مسئولیت ما همیشه رساندن صدای مظلومان به افکار عمومی داخلی و بین المللی و اعتراض به بیعدالتی ها و ستمگریبهای جباران بوده و به این وظیفه خود کماکان ادامه خواهیم داد.

حضرت آقای مجذوبعلیشاه همیشه بر مبارزات مدنی مسالمت جویانه تأکید داشته‌اند و از مبارزات مسلحانه و شورش و ایجاد آشوب پرهیز داده اند.

به این دلیل هر کسی که خود را از پیروان ایشان میشمارد، التزام دارد که بر اساس خط مشی ایشان پایبند به قوانین جاری در جامعه ای باشد که در آن زندگی میکند. بهمین دلیل نیز هرگونه اتهام پوشالی مبنی بر ارتکاب «اقدامات آشوب طلبانه و مخربانه» کاملا مردود و بی اساس به شمار میرود.

در قسمت دیگری از این متن فرقه نیوز، اتهامات بی پایه و پوچ دیگری به شرح زیر اختراع شده است :

«تفکر افراط‌گرایانه و رادیکالیسم حاکم بر گروهک مجذوبان در غائله‌های ضدامنیتی این گروهک در دهه ۹۰ نقش آفرینی کرد و ضربه های بزرگی به تخریب چهره بزرگان این فرقه زد، تا بعد از اعلام قطبیت مصطفی آزمایش دارای فرمان فقری شوند و مسئولیت ویژه‌ای برای هدایت دراویش از اربابان خود دریافت کنند».

این در حالی است که هرگز هیچ سندی دائر بر این که آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش دَم از قطبیت زده باشند، قابل ارائه نبوده و نیست. برعکس، همه میدانند که آقای دکتر آزمایش عمر خود را به خدمت به اسلام و عرفان در مکتب قرآن و مبارزه با خرافات سپری نموده است. فعالیتهائی که با فرمانهای صادره از طرف سه تن از اقطاب سلسله و بطور خاص از جانب حضرت آقای مجذوبعلیشاه مورد تأیید قرار گرفته است.

در انتهای این متن توطئه آمیز در سایت فرقه نیوز، به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری توسط هموطنان در تهران و کوار اشاره شده و آمده است:

«بدون شک اتفاقاتی که در شب گذشته رخ داد را نمی توان یک جو زدگی و اتفاق ساده دانست و باید منتظر اتفاقات بعد از آن بود».

این در حالی است که برخلاف ادعاهای دروغین و واهی نویسندگان اتهامات فوق، در تهران و کوار هیچگونه اتفاقی خاصی، جز برگزاری یک جشن سادهٔ ملی در شب چهارشنبه سوری به وقوع نپیوست.

اما این جمله بسیار مرموز و مشکوک «باید منتظر اتفاقات بعد از آن بود»، خبر از طراحیهای پشت پرده برای زمینه چینی از جهت برنامه ریزیهای بعدی توسط مهندسان و معماران نهادهای امنیتی میدهد.

شرمان بهشتی
بیست و پنجم اسفند ۱۴۰۰

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharmane Behechti (@sharmane.bht)