قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۶۵۷

در این قسمت به بررسی بیشتر نکات مندرج در بیانیه مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ از سوی نمایندگان خمسه افتخاری منتسب به سلسله گنابادی می پردازیم.

این بیانیه که در سه صفحه به امضای نمایندگان خمسه آقایان سیدعلیرضا جذبی، محمد تابنده ، حسینعلی کاشانی، غلامرضا هرسینی و میریونس جعفری رسیده است، در واکنش به رخدادهای شب ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ «واقعه گلستان هفتم» نوشته شده است.

رخدادهایی که به زعم نمایندگان با آغاز «حصر خانگی» دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه رقم خورد.

در بخش نخستِ این بیانیه – که سه ماه و نیم پس از واقعه گلستان هفتم از سوی نمایندگان خمسه نگاشته شد – صحبت از «جوسازی» شده است، مقصود از «جوسازی» در این بیانیه چیست؟ از دید نمایندگان افتخاری، چه کسانی مسئول این «جوسازی»ها هستند؟ چرا نمایندگان خمسه تلاش می کردند تا حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده را انکار کنند؟

چرا نمایندگان خمسه، ارادتمندان به دکتر نورعلی تابنده که خواستار رفع حصر خانگی ایشان بودند را متهم به فشار به نظام سیاسی جمهوری اسلامی کردند؟

چرا اصولا نمایندگان خمسه بیش از آنکه دغدغه رفع حصر از حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را داشته باشند، نگران مصلحت نظام جمهوری اسلامی هستند؟

مقصود از اجماع چیست؟ کسانیکه تهدید به قتل و ترور می کنند از حمایت و پشت گرمی چه اشخاصی در میان منتسبین به گنابادی ها برخوردارند؟ علت سکوت نمایندگان خمسه در برابر تهمت ها ، تهدید به قتل و ترور کسانیکه خواستار رفع حصر دکتر نورعلی تابنده بودند، چیست؟

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴