قسمت ششم ؛ بیش از یک دهه تبعید و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۷۳۸

در این گفتار از تلاش ناکام دستگاههای حکومتی برای بازداشت دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به دلیل حضور همیشه در صحنه دراویش گنابادی پیرو دکتر تابنده خواهیم گفت.

یکسال بعد یعنی در سال ۱۳۸۷ ، ایشان طی یک سخنرانی از اقدام دراویش برای اظهار اعتراض مسالمت آمیز در برابر مجلس شورای اسلامی برای رساندن فریاد مظلومیتشان به گوش نمایندگان تقدیر و تشکر کردند و این اقدام دراویش را «خودجوش» برشمردند.

دکتر نورعلی تابنده بطور پیاپی نسبت به عواقب محدودیت حکومت علیه خود به پیروانش هشدار داد و در سخنرانی های متعدد از تبعید، حصر و حبس خانگی خود گفت.

۱۳۹۶/۱۲/۱۷ رونمایی از یک گروه پنج نفره که خود را نمایندگان منتخب سلسله گنابادی نامیدند درست دو روز پس از اعلام رسمی حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده توسط خود ایشان به تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۱۵.

تشریح چگونگی شقه کردن جامعه درویشی از طریق اتخاذ مواضع همسو با منویات حکومت در موضوع حصر خانگی آشکار دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه در بیانیه های پنج امضائی.

با استناد به سخنرانی های پیاپی دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه در این گفتار نشان می دهیم که ایشان بارها نسبت به تبعید، حصر و حبس و حذف خود هشدار دادند.

پس از آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده نمایندگان خمسه در بیانیه های مختلف حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده را با اصرار انکار کردند.

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت چهارم؛ اتخاذ موضع رسمی نمایندگان خمسه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده

قسمت پنجم؛ همزمانی رونمایی از نمایندگان خمسه با آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده