قسمت هفتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه در بیانیه نوروزی ۱۳۹۷

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۳۰۶

در این گفتار به تشریح چگونگی اعلان موجودیت نمایندگان خمسه در دوران حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه که خود را نمایندگان منتخب می‌نامند می‌پردازیم.

پس از آنکه دکتر نورعلی تابنده در سخنرانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ علنا از حصرخانگی خود خبر دادند، دو روز بعد یعنی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ طی بیانیه‌ای که به خط یکی از نمایندگان خمسه نوشته شده بود، گروهی به‌نام نمایندگان منتخب اعلان موجودیت کردند.

پس از آن بیانیه‌ای به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ به عنوان «بیانیه نوروز ۱۳۹۷» منتسب به دکتر نورعلی تابنده حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه با خط یکی از نمایندگان خمسه نوشته شد که در یکی از بندهای آن ، گویی خلع ید کامل از دکتر نورعلی تابنده از اختیارات قطبیت صورت گرفت و براساس مفاد این بیانیه اختیارات نمایندگان منتسب به سلسله، بسط یافته و در تمامی تصمیمات سلسله نظر آنها بر نظر دکتر نورعلی تابنده ارجحیت یافت.
این امر معنایی نداشت غیر از آنکه نمایندگان بالاجبار ایشان را از قطبیت مخلوع نموده و تصمیم‌گیری در امور جامعه فقری را توسط یک گروه شورایی به‌نام نمایندگان خمسه برعهده گرفتند، امری که نارضایتی دکتر نورعلی تابنده را در پی داشت و ایشان در تاریخ یکم تیرماه ۱۳۹۷ ، چهار ماه پس از حصرخانگی در نخستین فایل تصویری منتشره از ایشان در حصر خانگی مراتب نارضایتی خود از این امر را ابراز داشتند.

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت چهارم؛ اتخاذ موضع رسمی نمایندگان خمسه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده

قسمت پنجم؛ همزمانی رونمایی از نمایندگان خمسه با آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت ششم ؛ بیش از یک دهه تبعید و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده