قسمت نهم؛ واکاوی دلایل تصمیم گیری نظام به پروژه بازداشت، حصر و حذف دکتر نورعلی تابنده در شورای عالی امنیت ملی

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۲۷۵

در این گفتار به دلایل نامگذاری روز ۳ اسفند «روز جهانی درویش» از سوی دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه می پردازیم؟

چرا رژیم ایران تلاش کرد تا روز درویش را به کودتای رضاخان مرتبط کند؟ در حالیکه روز سوم اسفند روزی بود که آیت الله خمینی منشور روحانیت را صادر کرد و بر اساس آن نسبت به خطر روحانی نماها و آخوندها و مصائبی که از سوی آنها می تواند دامنگیر کشور شود، هشدار داد.

از نقش سه تن از طراحان اصلی توطئه علیه دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه به نامهای احمد علم الهدا، محسن اراکی و مرتضی امین نیا چه می دانید؟

در این گفتار به زمینه چینی توطئه ها برای پروژه حذف و حصر دکتر نورعلی تابنده در همایش ملی تبیین منشور روحانیت می پردازیم.

تشریح انگیزه های گردانندگان همایش ملی تبیین منشور روحانیت ، برای روشن شدن ابعاد توطئه شوم علیه حضرت آقای مجذوبعلیشاه و چرایی پیشنهاد کاربرد عبارت «دراویش فرقه ملاسلطانی» به جای «دراویش گنابادی» توسط برگزارکنندگان این همایش، طرح اجبار دکتر تابنده به پذیرش قطبیت شورایی همزمان با استعفا از وظایف قطبیت بخشی از مطالبی است که در این گفتار به آن اشاره خواهیم کرد.

تناقض دو بیانیه که در فاصله یک روز پس از آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده منتسب به ایشان منتشر شد: بررسی نکات مندرج در بیانیه دکتر نورعلی تابنده در نخستین روز حصر خانگی ایشان (یکم اسفندماه ۱۳۹۶) و تناقض آشکار مفاد آن با بیانیه منتسب به دکتر نورعلی تابنده در تاریخ (دوم اسفندماه ۱۳۹۶).

چرا فرقه نیوز و کانال تلگرامی خبرگزاری صوفیه وابسته به اداره فرق و ادیان به بازنشر بیانیه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسینعلی کاشانی مبادرت ورزیدند و دراویش را به پیروی از حاج حسینعلی کاشانی ( به عنوان انتسابی بزرگان دراویش سنتی) به جای پیروی از پیر و مرادشان دکتر نورعلی تابنده دعوت کردند؟

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت چهارم؛ اتخاذ موضع رسمی نمایندگان خمسه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده

قسمت پنجم؛ همزمانی رونمایی از نمایندگان خمسه با آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت ششم ؛ بیش از یک دهه تبعید و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت هفتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه در بیانیه نوروزی ۱۳۹۷

قسمت هشتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه با هدف تحمیل ایشان به استعفا