بررسی ابعاد حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و ‌موضع صریح نمایندگان خمسه در انکار حصر

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۳۶۵

توضیحات تکمیلی در مورد بیانیه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ که در آن نمایندگان خمسه و در رأس آنها آقای سیدعلیرضا جذبی شیخ محترم ثابتعلیشاه صراحتا حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را انکار می‌کنند.

در این بیانیه از حملات گروه سایبری با مدیریت رضا و رحمت‌اله تابنده به پیروان دکتر نورعلی تابنده حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه تقدیر و تشکر می‌شود.

اهمیت مفاد این بیانیه که به خط دکتر علامرضا هرسینی نوشته شده تا بدانجا که بسیاری از ابعاد حصر خانگی منجر به حذف حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه را روشن می‌کند و ضرورت پاسخگویی نمیاندگان خمسه در یک مناظره آنلاین را صدچندان می‌سازد.