پاریس ٧٧/٩/٢ ؛ فرمان ماموریت صادره از سوی حضرت مجذوبعلیشاه به حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

۳۴۶

هو
١٢١
پاریس ٧٧/٩/٢

بسم الله الذی استنقذنا من الشرک والضلال بارسال الرسل علی الخصوص خاتم الانبیاء محمدمصطفی صلی الله علیه وآله و سلم و الحمدلله الذی من علینا بهدایه الی الایمان و ولایه علی ابن ابی طالب والائمه الاثنی عشر علیهم السلام.

با سلام و درود خالصانه بر امام حی منتظر ع.

اما بعد با توجه باهمیت نماز که کمال ذکر الهی در آن است و با توجه باینکه دست خدا با جماعت است (یدالله مع الجماعه) و در اقامه نماز جماعت اجر فراوان قرار داده شده و آثار برکت دنیوی و اخروی در آن مشهود و بر آن مترتب است و همه برادران و خواهران متقاضی تشکیل جماعت هستند.

از طرف دیگر چون در سلسله فقر تصدی هیچ امری بدون اجازه روا نیست لذا در این اوان که خدمت فقرا در سلسله نعمت الهی گنابادی از طرف شادروان حاج علی آقا تابنده محبوبعلیشاه باین بنده کمترین حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه محول شده است به برادر مکرم آقای دکتر حاج سید مصطفی آزمایش که در کسب معارف عرفانی کوشیده اند اجازه ماموریت میدهم که هر وقت و هر جا مناسب دانستند اقامه جماعت نمایند و برادران اقتدا نموده و از فیض جماعت برخوردار گردند. و اجازه تجدید عهد نیز دارند. در تنظیم مجالس فقری و توجه مناهی و اجرای دستورالعملهای عمومی صادره از همه جهات کوشیده، ساعات شروع و ختم مجلس قرائت فاتحه و کتاب را به تعیین کتاب مورد نظر معین کنند. هر جا نیاز به تفسیر و تشریح مطلب بود اقدام نمایند در اشاعه فرهنگ عرفانی کوشا باشند و اخوان را در عمل بدان فرهنگ در محیط فقری و خانوادگی یاری نمایند. در شناساندن عرفان اسلامی فعالیت کنند و همواره این وظیفه خطیر را در درجه اولی اشتغالات خویش مقدم قرار دهند و این خدمت را موجب تواضع و فروتنی بیشتر بدانند. با فقرای قدیمی به محبت و احترام برخورد نموده و مجازین مقدم را برخود مقدم دارند

بتاریخ دوشنبه تولد حضرت امام حسین علیه السلام سه شعبان ١۴١٩-٧٧/٩/٢
حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه
محل امضاء مبارک