متن تایپ شده دستخط حضرت آقای مجذوبعلیشاه خطاب به تیمسار نعمتی در مورد دکتر سیدمصطفی آزمایش

۵۷۵

متن تایپ شده دستخط حضرت آقاخطاب به تیمسار نعمتی

هو/ ۱۲۱
برادرمکرم آقای دکترمحمدرضانعمتی – نعمت علی- سلمه الله
۱ ج. ۱۴۲۳
۲۲/۳/۸۱
باعرض سلام و آرزوی سلامتی و مزید توفیقات
چندنامه از جنابعالی رسید. توفیق این که بتوانم به هریک مستقلا پاسخ بدهم نداشتم، سفری در فروردین (محرم) و اردیبهشت به گناباد داشتم که نامه ها بلاجواب مانده بود. در اینجا، امر تازه ای نیست.
بحمدلله اندکی از مشکلات کم شده است، که در این میان تفرقه و اختلاف مختصری که حتی بین دو فقیر رخ دهد، موجب شادی و دستاویز دشمن قرار میگیرد. هم چنین هرگونه تفاوت دید (و حتی به اختلاف نرسیده) مستمسک قرار میگیرد و از اینجا به خارج و از خارج به اینجا سرایت میکند و بخصوص اگر این تفاوت دید از طرف دیده های مجرب تر باشد، اثر آن بیشتر است.
درمورد عرفان و بخصوص سلسله گنابادی در خارج اطلاع ناچیزی داشتند و در نتیجه چهره ناخوشایند، نامانوس و کوچکی از آن عرضه میشد.

اگرچه ارائه چهره صحیح و روشنی که مورد علاقه ما است خودبخود و بالتبع جنبه برخورد و مبارزه با رقیب بخود میگیرد ولی مصلحت نیست که نیروی فعال خود را صرف چنین مبارزه ای کنیم بلکه باید به جنبه مثبت امربنگریم و در تحلیه و تخلیه و تجلیه خود بکوشیم، نتایج تبعی خود به خود حاصل میشود. گندم بکاریم به نیت برداشت گندم و نه کاه. بدیهی است کاه هم حاصل خواهد شد.

این جنبه عرضه کردن عرفان واقعی را برعهده برادر مکرم آقای دکتر آزمایش گذاشته ام. انصافا چون تقریبا تاکنون چنین وظیفه ای بصورت مستقل مقررنشده بود این امربربعضیها نامانوس می آمد و حال آنکه در عرفان(و حتی در فقه و شریعت نیز) برحسب مقتضای دائمی – زمان و مکان- باید کار کرد و تصمیم گرفت و این اختیار ما (“پیر”) است که بعد از مشورتها -حتی در زمان حضرت رضاعلیشاه و حضرت محبوبعلیشاه و بعدا- توجه و اقدام به شروع انجام این وظیفه شد.

چون ممکن است بعضی تصور کنند ایشان برخلاف رفتار کرده اند، ضمن اظهار لطف خودتان به ایشان -به عنوان شاگردی درمکتب عرفان- یادآوری نمائید که کلیات اقدام ایشان مورد تجلیل است.

چون در ایران در تجلیل حضرت شاه نعمت الله اقدام نمیشده است فکر یک اقدام در اروپا و امریکا مورد تایید قرارگرفت که از طرف ما باشد تا توجه عامه به این مطلب جلب شود که انتساب به آن حضرت ازطرف مامقرون به صحت است. حتی به فقرا و اخوان مقیم سایر اقالیم نیز اظهار محبت و تایید خود را اعلام دارید که از سوء تفاهمات مورد بهره برداری دشمنان احتراز شود.

سلام مرا خدمت خانم برسانید. ایشان و همه خواهران هم فقط باید همان محبت مرا فقیر شما باشند.
لاغیر و السلام
مخلص تابنده