اخبار واصله ؛ احکام سنگین حبس ، شلاق و تبعید برای دراویش بازداشتی گلستان هفتم

۳,۱۷۶
بر اساس اخبار واصله از سوی برخی از دراویش گنابادی فعال بر روی صفحات مجازی ، خبر میرسد که احکام تعدادی از دراویش بازداشتی گلستان هفتم صادر شده است.
بر اساس این گزارش ، دراویش گنابادی بازداشتی گلستان هفتم هر یک به یک تا هفت سال حبس ، ، هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم شده اند.
از سوی دیگر ، یکی از دراویش ساکن یزد از زندان آزاد شده است و قرار است یکی دیگر نیز آزاد شود اما از اسامی اشخاصی که برای آنها حکم صادر شده و جزئیات احکام صادر بطور دقیق اطلاعی در دست نیست .