کانال تلگرامی جدید التاسیس درویش پرس با فشار دشمنان آزادی تعطیل شد

۳,۸۲۰
بنا بر گزارشات رسیده، به علت تهدیدهای مکرر دشمنان آزادی و اطلاع رسانی نسبت به خانواده زندانیان تحت شکنجه، یکی از کانالهای جدید التاسیس که اخبار دراویش را پوشش می داد، تعطیلی فعالیتهای خود را اعلام داشت.
اما نبرد بی امان برای خبر رسانی و آگاهی بخشی در فضای مجازی در راستای مبارزات بدون خشونت، بلاوقفه ادامه خواهد یافت.
 @kianetasavof