شکست تابوی سکوت و بی عملی و بیرون خزیدن از پیله جمود و وادادگی

۲,۳۹۱

پیله جمود و وادادگی ؛ شکست تابوی سکوت و بی عملی

سخنی چند با عزیزانی که فکر می کنند اگر با ریسمان جمهوری اسلامی در چاه بروند جان سالم  بدر خواهند برد.

نظام جمهوری اسلامی از همان روزهای آغازین انقلاب سال ۵۷ ، با خیانت به متعهدترین و وفادارترین نیروهایش نشان داد که نه تنها هرگز به وعده هایش عمل نخواهد کرد بلکه در خیانت به آرمانهای انقلاب مردمی حرف اول را  می زند.

در همان سالهای نخستین انقلاب چهره هایی که در بثمر رسیدن انقلاب مردمی ۵۷ نقشی  مؤثر داشتند یکی یکی از گردونه قدرت نه تنها کنار گذاشته شدند بلکه حذف نیز شدند.

این حذف گاهی بصورت فیزیکی صورت گرفت و در مواردی که حذف فیزیکی هزینه سنگینی را متوجه نظام می کرد به حذف غیرفیزیکی می انجامید از جمله اَشکال این حذف غیرفیزیکی، «بازداشت خانگی» یا «حبس خانگی» است که در اصطلاح عموم از آن با عنوان «حصر» یاد میشود.

اگرچه واژه «حصر» در احکام قضایی مفهوم حقوقی ندارد، اما بطور عام این «ابزار سرکوب و خاموشی» متوجه نیروهایی میشود که بدلیل وجهه و ابعاد شخصیتی خاصی که در اذهان عموم دارند، امکان برخورد فیزیکی عینی با آنها میسر نیست و برای آنکه با واکنش منفی هوادارانشان مواجه نشوند به این روش روی می آورند.

از جمله شخصیتهایی که بویژه در٣ دهه اخیر ، با بازداشت خانگی مواجه گردیدند :

۱ – آیت الله العظما حسینعلی منتظری قائم مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی

۲- حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی کروبی الیگودرزی

٣- دکتر نورعلی تابنده پیر طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی

اما چرا این افراد با ابعاد شخصیتی متفاوت (مذهبی ، سیاسی ، مدنی – عقیدتی) ، مورد غضب دستگاه حاکمه قرار گرفتند؟! نقطه اشتراک این سه شخصیت بزرگوار سیاسی – مذهبی ، اجتماعی – سیاسی و حقوقی – عقیدتی چیست؟

صراحت لهجه و صداقت در گفتار و عمل یکی از بارزترین مشخصه های این سه شخصیت معاصر است.

آیت الله العظما حسینعلی منتظری  – صراحت گفتار و کردار آیت الله منتظری قائم مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی امری نیست که بر کسی پوشیده باشد اخیرا انتشار فایل صوتی ایشان در ملاقات با هیئت مرگ صراحت لهجه ایشان را برای نسلی که ایشان را نمی شناخت ،برملا کرد.

حجت الاسلام شیخ مهدی کروبی  – صراحت لهجه حجت الاسلام شیخ مهدی کروبی الیگودرزی ، رئیس مجلس ششم و از یاران نزدیک آیت الله خمینی محلی از اعراب باقی نمی گذارد. شیخ شجاع الیگودرزی هر جا که لازم بوده حرف حق را بر زبان آورده و در گفتن حقیقت تردیدی بخود راه نداده است.

دکتر نورعلی تابنده – جایگاه حقوقی – اجتماعی و فعالیتهای دکتر نورعلی تابنده بعنوان وکیل حقوقدان و یکی از شخصیتهای مطرح سیاسی اوایل انقلاب که در بثمر رسیدن انقلاب مردمی سال ۵۷ در کابینه مهندس بازرگان نقشی فراگیر داشتند ، برکسی پوشیده نیست.

اگرچه جنبه معنوی ایشان بعنوان پیر طریقت گنابادی ، در دوران ۲۰  سال و اندی از قطبیت جامعه فقر و درویشی ابعاد دیگری از شخصیت معنوی ایشان را در انظار عموم بتصویر کشید اما در تبیین مواضع اجتماعی ایشان همان صراحت لهجه همیشگی را داشته و بعنوان میزان حق و عدالت بعنوان وکیل حقوقدان که سرد و گرم روزگار چشیده ، در ابعاد مختلف مدنی – اجتماعی نظرات طریقتی و اجتماعی خود را بطور واضح و مجزا بیان نموده اند.

این ویژگی ها امری است که بر محبوبیت این اشخاص در میان یاران ، حامیان و هوادارانشان و بویژه جامعه مدنی و عموم مردم ایران افزوده و شاید بهمین دلیل این سه شخصیت مورد غضب حاکمیت قرار گرفته اند.

سخنی با مخاطبان

مخاطب این نوشتار از یک سو ، جامعه مدنی و مردم ایران بویژه فرهیختگان و اندیشه ورزان و خردمندان هستند و  از سوی دیگر جامعه فقر و درویشی است.

چرا که بنظر میرسد در پی رخدادهای اخیر در گلستان هفتم واقع در خیابان پاسداران تهران ، پیروان طریقت گنابادی بنوعی سستی و بی عملی و جمود مبتلا گشته  و آموزه های معنوی و اجتماعی پیر و مرشد خود – دکتر نورعلی تابنده – را به دست فراموشی سپرده اند. هر چه می گذرد دستهایی پنهان بر غبار غفلت و انکار و فراموشیِ ائینه دلهای فقرا می افزایند و با فریاد شوم خود رکود و جمود و بی عملی را بر پیکر جامعه درویشی مستولی می کنند.

روی سخن ما با کسانی است که بجای آنکه انگشت اتهام را بسوی دشمن نشانه روند بسوی دوست گرفته و سخنان دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه را در حالیکه ایشان هنوز در قید حیات هستند را به دست  فراموشی سپرده اند و اصرار دارند که خود ایشان را نیز به فراموشی بسپارند.

فعالان عرصه مجازی ، منجمله نگارنده این مقاله بخاطر دارند که دستگاه حاکمیت سالیان سال است که با تیر خشم و غضب جامعه فقر و درویشی را نشانه رفته و در کینه و دشمنی با مکتب تصوف و عرفان  از هیچ اقدام و خباثتی فروگذار نکرده اند.

تاریخچه تحرکات نیروهای سرکوبگر حاکمیت علیه دراویش گنابادی به دیروز و امروز نمی گردد، شدت این سرکوبها حداقل ۱۲ سال است که افزایش یافته و بصورت علنی ابتدا از فضاسازی و جوسازی رسانه ای آغاز شد و سپس به تخریب حسینیه های دراویش در شهرهای مختلف ایران و سرکوبی لجام گسیخته هواداران این طریقت در جای جای ایران انجامید.

امری که جمعی از پیروان و علاقه مندان طریقت گنابادی را بر آن داشت که برای رساندن فریاد مظلومیت دراویش سرکوب شده  پا به عرصه  سایبری نهاده تا اخبار سرکوبی دراویش مغضوب حاکمیت را بازتاب داده و به گوش جهانیان برسانند.

حال این روزها ، جمعی از دراویش که سایتهای ضدتصوف – که نهایت تلاش خود را برای حملات سازمان یافته در طول این سالها علیه مکتب فقر و درویشی بکار بسته اند – از آنها با عنوان «دراویش حقیقت طلب» نام می برند؛ انگشت اتهام را از این دشمنان قسم خورده مکتب عرفان و تصوف برگردانده و بسوی یاران ایمانی خود نشانه رفته اند.

” دراویش حقیقت طلب اصطلاحی است که دشمنان فقر و درویشی برای برخی از پیروان طریقت گنابادی بکار می برند که متأثر از سیاستهای کلی نظام در سرکوب دراویش گنابادی شده و به وعده های پوشالی حاکمیت چشم دوخته اند و برادران ایمانی خود را در مظانّ اتهام قرار داده و از آنها بطرق مختلف اعلان برائت می کنند. “

امری که در خلاف آشکار با آموزه های پیر و مرشد و مرادشان جناب دکتر نورعلی تابنده است که در این سالها همواره پیروان خود را دعوت به «اتحاد و همبستگی» کرده اند و ثمره این اتحاد و همبستگی را با نامگذاری روز درویش ٣ اسفندماه به پاس یادبود و بزرگداشت این همبستگی در اذهان عموم ارادتمندان طریقت فقر و درویشی جاودانه ساختند.

بنظر می رسد نزد پیر و مراد و مرشد دراویش گنابادی – دکتر نورعلی تابنده – هیچ چیز بیش از این اتحاد و همبستگی حائز اهمیت نبوده است.

پیروان این طریقت بخوبی می دانند ، بحث خبط و خطا ، در حوزه مسایل عرفانی از حیطه تشخیص فقرا و پیروان ایشان خارج است و بدلیل الزام به تبعیت از پیر و مرشد در امور معنوی و شخصی بر عهده بزرگ طریقت است که هم اکنون حیّ و حاضر و در قید حیات است؛ اگرچه ایشان در چنگال دشمنان مکتب فقر و درویشی گرفتارند و امکان ارتباط با پیروانشان از ایشان بطرق مختلف مقطوع گشته است.

این دراویش «حقیقت طلب» گویی دشمن اصلی را فراموش کرده و به جو خفقان ، سکوت و سرکوب علیه برادران ایمانی خود هر روز بیش از پیش دامن می زنند و موجبات خوشنودیِ دشمنان فقرو درویشی را فراهم می آورند. بویژه آنکه این دراویش حقیقت طلب نام و رسمی نیز در میان پیروان این طریقت داشته و درست به همین دلیل ملعبه دست دشمنان شده اند و هر روز از نام و رسم خود برای حمله به دیگر پیروان این طریقت بهره جسته و حملاتی سازمان یافته را متوجه آنها می سازند، به همین دلیل بنظر می رسد جامعه فقر و درویشی را به نوعی جمود و بی عملی فراگیر مبتلا کرده اند.

جملگی فقرا از ترس آنکه مبادا در مظانّ اتهام همکیشان خود قرار گیرند و اسباب اعلان برائت علیه شان فراهم شود، سکوت اختیار کرده اند.

در اینجا انتظار می رود ، اندیشمندان ، خردوزران و فرهیختگان بیکار ننشسته و با توجه به ابعاد شخصیتی دکتر نورعلی تابنده که ایشان مورد احترام و وثوق بخش کثیری از جامعه مدنی  صرفنظر از جایگاه طریقتی شان قرار دارند مورد حمایت قرار گرفته تا دست در دست هم علیه نیروهای سرکوب که هر روز در گوشه و کنار کشور به سرکوب هم میهنانمان دست می زنند، متحد شویم و نسبت به سرکوب خاموش جامعه فقر و درویشی دست بکار شده و موضعگیری کنیم.

مارال – ک ؛  از مدیران سایت اینفو صوفی (پایگاه خبری درویشان در جهان)

 

 در همین رابطه :

دکتر سیف زاده؛ بررسی حمله های جدید به دراویش نعمت اللهی گنابادی و نقض مستمر حقوق آنها توسط حاکمیت

عبدالکریم لاهیجی؛علت سرکوب دراویش ودیگرگروهها،ماهیت نظام است که هیچ تفکری به غیرازخودرانمی پذیرد

ارائه گزارش ماهانه «نقض مستمر و گسترده حقوق بشر در ایران» به نمایندگان پارلمان اروپا 

فراخوان ژان فیگل«نماینده ویژه ارتقاء آزادی ادیان»به لغوحکم اعدام محمد ثلاث و حصرخانگی دکترتابنده

هاشم خواستار : چه عاملی موجب هراس حکومت از دکتر نورعلی تابنده است

محمدرضا روحانی : هرچقدرحملات به دراویش ودکترتابنده افزایش یابد،درمیان مردم ایران وجهان محبوب تروشناخته ترمیشوند

ژراردوپره ضمن محکوم کردن حکم ظالمانه اعدام محمد ثلاث،خواهان آزادی دکتر نورعلی تابنده از حصر خانگی شد

رضا علیجانی: تا هنگامی که دکتر تابنده در حصر است، هیچ گونه مکتوب منتسب به وی را نمی توان پذیرفت