بازخوانی حادثه گلستان هفتم

۲,۵۲۵

توییت  سیدپویان حسین‌پور، از لباس‌شخصی‌هایی که به نوشته‌ی خودش درویشان گنابادی محصور در خیابان گلستان هفتم را در بامداد یکم اسفند ۱۳۹۶ شکنجه کرده است.