حکم زندان و تبعید برای سه تن از دراویش گنابادی

۲,۰۷۰

مهتاب وحیدی‌راد خبرنگار رادیو فردا، در گفت‌وگو با وحید بهشتی فعال حقوق بشر دربارهٔ جزئیات احکام صادره برای دراویش زندانی .

خبرها از ایران حاکی است سه تن از دراویش گنابادی به نام‌های بهنود رستمی، حمید عشایری واحمد بَراکوهی به اتهام‌هایی امنیتی در دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱۶ سال زندان و هرکدام به دو سال تبعید محکوم شده‌اند. برخی منابع از صدور حکم زندان برای ۴۰ تن از دراویش خبر می‌دهند.

با گذشت سه ماه از درگیری دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران ده‌ها تن از آنها همچنان در بازداشت به سرمی‌برند و خانواده‌های آنان نسبت به شرایط این افراد در زندان ابراز نگرانی می‌کنند.

مهتاب وحیدی‌راد در گفت‌وگو با وحید بهشتی از دراویش گنابادی ساکن بریتانیا دربارهٔ جزئیات احکام صادره برای دراویش پرسیده‌است: