دراویش گنابادی زندانی ، در زندان بزرگ تهران مراسم افطاری برای سالگرد حضرت محبوبعلیشاه برگزار کردند

۲,۳۶۳

درویشان گنابادی محبوس در زندان بزرگ تهران به مناسبت سالگرد شهادت آقای  علی تابنده  محبوبعلیشاه، قطب پیشین سلسله نعمت‌اللهی گنابادی، مراسم افطار برگزار کردند.

این درویشان همگی در جریان حادثه ۳۰ بهمن سال گذشته در اطراف منزل قطب فعلی سلسله آقای دکتر  نورعلی تابنده  مجذوبعلیشاه توسط لباس‌شخصی‌ها و ماموران امنیتی شکنجه و زندانی شده‌اند.

علت تجمع دراویش گنابادی در اطراف منزل اقای دکتر نورعلی تابنده جلوگیری از تعرض ماموران به حریم ایشان بوده است، زیرا درویشان گنابادی پس از به شهادت رسیدن آقای علی تابنده محبوبعلیشاه در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، همواره در اضطراب تعرض به بزرگان خود هستند اما ماموران نهادهای امنیتی و قضایی به جای استرس‌زدایی همواره به تشدید اضطراب درویشان دامن زده و زندگی پیروان این طریقت عرفانی را زیر شدیدترین فشارهای امنیتی قرار داده‌اند.

گفتنی است که پس از حادثه گلستان هفتم،  حصر آقای دکتر نورعلی تابنده وارد مرحله جدیدی شد به حدی که ایشان اجازه خروج از منزل و دیدار با درویشان و دوستان‌ و دوستداران‌شان را نداشته و تمامی مجالس درویشی نیز در نتیجه اعمال فشار نهادهای امنیتی تعطیل شده است.