فایل صوتی محمد یاور ثلاث : «من بیگناهم»

۲,۹۵۴

اظهارات درویش محمد یاور ثلاث در ارتباط با اتفاقات ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ و بی گناهی وی، که در جریان محاکمه وی کاملا نادیده گرفته شد.

محمد یاور ثلاث که در جریان سرکوب دراویش مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ در خیابان پاسداران تهران مورد ضرب و شتم وحشیانه ی ماموران قرار گرفت و حدود ساعت ۱۴ بازداشت شد و پس از آن بر اساس توطئه ای سازمان یافته به عنوان راننده اتوبوس دیوانه در دادگاه به سه بار قصاص محکوم شد، در اظهاراتی بسیار مهم که هیچ گاه در جریان محاکمه وی به آن پرداخته نشد، بیان می کند که راننده اتوبوس دیوانه نبوده و نمایش اتوبوس یک صحنه سازی بوده است.

اظهارات محمد یاور ثلاث به شرح زیر است:

من بیگناهم، دو تا اتوبوس بوده است.

من راننده اتوبوسی که آدم کشته است نیستم، من آدم کش نیستم، من مورچه را هم نمی کشم.

ماشین من سالم بوده است و گلوله ای به من نخورده است.

تمام اینها صحنه سازی نیرو انتظامی است، من پشت اتوبوسی که آدم کشته نبوده ام، آن اتوبوس دیگری بوده که آدم کشته است.

مطمئن باشید سر بیگناه بالای دار نمی رود.

دوتا اتوبوس بوده است و زمانی که من بازداشت شدم هوا کاملا روشن بوده است در صورتی که در فیلمی که از اتوبوس گرفته اند و به من نشان دادند هوا کاملا تاریک است.

تمام اینها صحنه سازی است، فیلم را از هفت طبقه گرفته اند ولی روی آن صدا سازی کرده  اند که از یک متری است.

اگر در دادگاه اول از خودم دفاع می کردم مرا می کشتند، می ترسیدم که بگویم، در پاسگاه دو ساعت مرا زدند، ولی من «یک کلمه» گفتم که من نبودم.

در پاسگاه مرا دوساعت زدند و گفتند بزنیدش تا بمیرد و بگویید در درگیری کشته شده و من سعی می کردم که کژدار و مریض با نیروی انتظامی رفتار کنم که فقط مرا نکشند تا حرفم از نیروی انتظامی به بیرون برسد.

۱۷ قسمت از سرم را با باتوم شکستند، مغز سرم داغون شده، دچار سرگیجه می شوم، حافظه ام را از دست داده ام، من اشعار مولانا و شمس و حافظ را از حفظ داشتم، ولی الان چیزی به یاد نمی آورم.

درخواست کردم که مرا به پزشک قانونی ببرند و معاینه چشم و سی تی اسکن کنند، چشمانم واقعا نمی بینید، و دائما دچار سرگیجه می شوم.

من در این جا ماندگار نیستم و آزاد می شوم.