وکیل مدافع محمد ثلاث: در پرونده موکلم ابهامات و نقایصی وجود دارد

۱,۸۳۱

ثبت درخواست اعاده دادرسی و وجود «نقایصی» در پرونده آقای ثلاث؛ زینب طاهری وکیل مدافع محمد ثلاث، از متهمین وقایع خیابان پاسداران، از وجود «نقایصی» در پرونده موکلش خبر داد.

آقای ثلاث متهم است که در جریان درگیری‌ها چند مامور پلیس را با اتوبوس زیر گرفته و سه تن از آنها را کشته است.

در گفت‌وگو با زینب طاهری وکیل مدافع محمد ثلاث از آخرین وضعیت این پرونده پرسیدیم: