مصاحبه وحید بهشتی با ایران اینترنشنال در مورد پرونده سازی برای خانم زینب طاهری وکیل محمد ثلاث

۱,۶۴۳

مصاحبه وحید بهشتی با ایران اینترنشنال، در مورد پرونده سازی برای خانم زینب طاهری وکیل محمدثلاث توسط دادستان تهران و همچنین انتشار فایل صوتی محمدثلاث که میگوید راننده اتوبوس دیوانه نبوده است.