کنفرانسی با موضوع «کمپین حمایت از وکلا ، فعالان و مدافعان حقوق بشر»

۲,۱۶۰

روز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ، شهر مونیخ آلمان میزبان کنفرانسی با موضوعیت «کمپین حمایت از وکلا ، فعالان و مدافعان حقوق بشر» بود.

این کنفرانس با همکاری دو نهاد حقوق بشر بین المللی برگزار شد : «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» (IOPHR) و «جامعه بین الملل حقوق بشر آلمان» (IGFM)

هلموت قابل از «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»، مارتین لسن تین از «جامعه بین الملل حقوق بشر آلمان»  و مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی از جمله سخنرانان این کنفرانس بودند.

در این نشست به وضعیت برخی از زندانیان سیاسی در ایران پرداخته شد.

بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده قطب طریقت گنابادی و وضعیت عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و «پرونده سازی برای زینب طاهری» وکیل مدافع محمدیاور ثلاث از موضوعات بحث در این نشست بود.