توهین به قطب دراویش و تفتیش عقاید در دادگاه انقلاب

۱,۸۹۱

«بگو غلط کردم و گ… خوردم تا آزادت کنم»، «سبیل‌هاتو بزن و توبه کن تا آزادت کنم»، «جلوم زانو بزن تا ببخشمت»، «می‌گیم به خانواده‌ت تجاوز کنن ببینیم از قطبت چه کاری ساخته‌ست»، «به تابنده بگید بیاد نجاتتون بده» و … اینها مجملی از مفصل حرف‌های ناشایست و توهین‌آمیزی است که در سکوت رسانه‌ها و در جریان برگزاری دادگاه‌های مخفیانه و بدون حضور وکیل توسط قاضیان دادگاه انقلاب به درویشان گنابادی حواله می‌شود.

صلواتی و  احمدزاده قاضیان شعب ۱۵ و ۲۶  دادگاه انقلاب تهران جلسه محاکمه درویشان گنابادی را به دادگاه تفتیش عقاید تبدیل کرده و از هیچ توهینی به اعتقاد، بزرگان درویشان و خانواده و شخصیت آنها ابا ندارند.

این دو قاضی در پاسخ به درویشان که اظهار می‌دارند بدون حضور وکیل از خود دفاع نخواهند کرد می‌گویند از وکیل هیچ کاری ساخته نیست و احکام شما قبلا صادر شده است.

تحقیر شخصیت و توهین به اعتقاد درویشان گنابادی در حالی در دادگاه‌های ایران صورت می‌گیرد که مقام‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های داخلی و مجامع بین‌المللی هرگونه بازداشت به دلیل مسائل عقیدتی در ایران را انکار می‌کنند.

منبع : گلستان هفتم