یک برادر شهیدِ جنگ با دشمنِ خارجی ، یک برادر شهیدِ به دست لباس شخصی های وطنی

۱,۳۸۲

لباس شخصیهای حزب اللهی در پایتخت و سایر شهرها عده ای از مردم بیگناه را به قتل می رسانند و عده دیگر از مردم بیگناه را به عنوان قاتل به قصاص محکوم می کنند! (عکس خبر)

در همین رابطه :

انتقامجویی؛ پیشینه کینه و دشمنی با دراویش لرستان به کجا باز می گردد؟

سمت راست : سردار شهید محمد راجی یکی از فرماندهان جنگ تحمیلی که فرماندهی چندین گردان را در جنگ ایران – عراق بعهده داشت. وی که به مکتب فقر و درویشی گراییده بود و در جرگه دراویش نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی در آمده بود ، در پی وقایع گلستان هفتم شب ۳۰ بهمن ۹۶ بدست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی تحت شکنجه های قرون وسطایی در سیاهچالهای استالینیستی به شهادت رسید.

سمت چپ : درویش دلاور محمدیاور ثلاث از نیروهای فداکار به مردم و میهن که در جبهه های جنگ برای ایران و مردم میهنش رشادت ها کرد با توطئه نیروهای سرکوب پس از وارد آمدن ضربات باتوم بر فرق سرش زیر مسکن های بسیار قوی و تحت شکنجه بازجویی شد و همین بازجویی ها منجر به پرونده سازی علیه وی در بیدادگاه قضایی شد. محمد ثلاث در نخستین جلسه دادگاه علنی علی رغم تحمل شکنجه های طاقت فرسا اتهامات و توطئه های انتسابی را قبول نکرد و به همین دلیل بازجو و زندانبان انگشت دستش را خرد کرد. وی به سه بار قصاص به دست اولیای دمّ محکوم شده است. اخیرا زینب طاهری وکیل مدافع آقای ثلاث موفق به دیدار با وی شد و درخواست اعاده دادرسی در مورد پرونده این درویش مظلوم مدافع میهن و مردم را تقدیم دیوان عالی کشور کرد.