شکل‌گیری کمپین‌های خودجوش درویشان گنابادی برای رفع حصر دکتر نورعلی تابنده

۱,۱۲۶

درویشان گنابادی ایران و خارج از ایران در اعتراض به #حصر غیرقانونی آقای دکتر نورعلی تابنده، پیر و مرشد و مراد درویشان، دست به اقدام‌های خودجوش گروهی زده‌اند.

به گزارش گلستان هفتم، شماری از درویشان تصویر #دکتر_نورعلی_تابنده را مقابل صورت‌شان گرفته و به عنوان تصویر پروفایل حساب‌های کاربری‌‌شان استفاده کرده‌اند و خواستار رفع حصر از مرشد و پیر خود شده‌اند.

در اقدامی دیگر جمعی دیگر از درویشان گنابادی موی سر خود را تراشیده و با قراردادن عکس‌‌شان در فضای مجازی نوشته‌اند: «به علت محرومیت از دیدار پیر و مرشدم، سر خویش را می‌تراشم».

درویشان گنابادی همچنین در فضای توییتر و اینستاگرام حسن روحانی رییس‌جمهور راخطاب قرار داده و با اظهار این که «مطالبه حق مردم و پاسخگویی وظیفه رییس جمهور است» از وی خواسته‌اند نهادی را که دستور حصر دکتر نورعلی تابنده را صادر کرده است معرفی کند.