وحید بهشتی : «وضعیت دراویش روز به روز وخیم تر میشود»

۱,۱۶۳

وحید بهشتی درویش گنابادی و فعال حقوق بشر درمصاحبه با بی بی سی: وضعیت دراویش روزبه روز وخیم تر میشود.

۹۶ روز ازبازداشت خانگی دکترتابنده میگذرد، اصالت هرگونه اعلامیه و سند منتسب به ایشان تا زمانی که درحصر هستندقابل پذیرش نیست.