رادیو فردا؛ گفتگو با خانواده دراویش گنابادی زندانی

۹۱۲

گفتگو با خانواده دراویش؛ با گذشت ۳ماه از درگیری‌های خیابان پاسدران ده‌ها تن از دراویش گنابادی هنوز در زندان‌ به سرمی‌برند درشرایطی که خانواده‌هایشان آن را «نامناسب» توصیف می‌کنند.