گزارش تلویزیون ایران اینترنشنال از وضعیت محمد ثلاث و دیگر درویشان گنابادی زندانی

۱,۳۶۳

گزارش تلویزیون  ایران اینترنشنال از وضعیت  محمد ثلاث و دیگر درویشان گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم.

گزارشگر: نرگس توسلیان.