متن کامل اظهارات محمد ثلاث در ملاقات با وکیل خود، ابعاد جدیدی از پشت پرده حادثه پاسداران را روشن‌کرد

۹۲۵

متن کامل اظهارات  محمد ثلاث در ملاقات با وکیل خود، مندرج در لایحه درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، ابعاد جدیدی از پشت پرده حادثه پاسداران را روشن‌کرد.

@zeynab_taheri