یکی از کاربران توییتر : «درویشا در فحش‌خوردن و کتک‌خوردن همسفره‌ی سالیانند»

۱,۲۷۸

علیرضا روشن یکی از کاربران توییتر می نویسد :

نعمت ریاحی گفت: «شما برید. با من کار دارن. چوب منو نخورید». درویشا گفتن: «مشتی همه‌ی خوردنیا رو با هم می‌خوریم». درویشا در فحش‌خوردن و کتک‌خوردن همسفره‌ی سالیانند.