زینب طاهری : پرونده محمد ثلاث در دیوان عالی کشور تعیین شعبه شد

۸۷۰

زینب طاهری در توییتی خبر داد؛ پرونده ثلاث در دیوان عالی کشور تعیین شعبه شد

زینب طاهری ، وکیل درویش دلاور محمد یاور ثلاث ، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: پرونده محمد ثلاث به شعبه ۳۵ دیوان عالی کشوری ارجاع شده است.