راسویاب : برملاکردن توطئه سپاه و وزارت اطلاعات علیه دراویش گنابادی

۲,۹۳۶

نامه یکی از بسیجیانی که در سرکوب دراویش گنابادی در  گلستان  هفتم شرکت داشته

به نام خدا

من یک بسیجی باعضویت فعال در فراخوان پاسداران گلستان هفتم حضور داشتم و به دلیل درگیری فیزیکی بسیجیان با دراویش و نفوذ ما بسیجیان در میان دراویش برای اغتشاش و تخریب و درگیری، یکی از بسیجیان به صورت نفوذی به نام محمدحسین، و به دلیل مشخص نبودی نفوذی (بودنش درمیان دراویش) توسط (یگان ویژه ضدشورش)، مورد ضرب و شتم شدید و تیراندازی یگان ویژه (قرار میگیرد) و کشته میشود.

همچنین سناریوی اتوبوس و پراید که وارد نیروی انتظامی شده بود از قبل برنامه ریزی و توسط وزارت اطلاعات و سپاه برای تحریک و تخریب دراویش صورت گرفته بود و ربطی به دراویش نداشته.

این کُشته گرفتن در کف خیابان همیشه بوده ( مثل کشتار جوانان ایثارگر معترض در کازرون)و انجام شده است.

بسیجی توّاب

والسلام

برملاکردن توطئه سپاه و وزارت اطلاعات :