۲۳ درویش گنابادی دیگر، مجموعاً به تحمل ۱۱۹ سال حبس تعزیری و نفی بلد محکوم شدند

۱,۷۳۱

دادگاه انقلاب تهران ۲۳ درویش گنابادی دیگر را مجموعاً به تحمل ۱۱۹ سال حبس تعزیری و نفی بلد محکوم کرد.

به گزارش گلستان هفتم؛ آقایان؛
– علیرضا سیاسی: دو سال حبس تعزیری
– علی رشنو: دو سال حبس تعزیری
– علی محمد شاهی: یک سال حبس تعزیری
– نیما عزیزی: هفت سال حبس تعزیری
– علی‌اصغر شریعت: هفت سال حبس تعزیری
– امید مقدسی: هفت سال حبس تعزیری
– محمد اسفندیاری: هفت سال حبس تعزیری
– حمید امیراحمدی: هفت سال حبس تعزیری
– محسن آشتیانی: هفت سال حبس تعزیری
– شهرام شکری: شش ماه حبس تعزیری
– نیما آلیه: شش ماه حبس تعزیری
– مهدی ایمان‌زاده: یک سال حبس تعزیری
– کامران بهادری: دو سال حبس تعزیری
– دکتر محمود تقی‌پور: شش ماه حبس تعزیری
– فرهاد نعیمی: هفت سال حبس تعزیری
– رضا حیدری: هفت سال حبس تعزیری
– رضا باوی: هفت سال حبس تعزیری
– غلام‌عباس آوازه: هفت سال حبس تعزیری
– مهدی بختیاری: هفت سال حبس تعزیری
– مجید مرادی: هفت سال حبس تعزیری
– محسن ابوالحسنی: هفت سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به برازجان
– علی باریان: پنج سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به برازجان
– و منوچهر کوکبی؛ به هفت سال حبس تعزیری و دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

این احکام در حالی صادر شده است که تمامی این درویشان در مدت بازداشت از ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی محروم بوده و دادگاه آنان بدون اجرای تشریفات قانونی و بهره‌مندی از حق وکیل و برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری برگزار گردیده است.