اعتراض دانشجویان زاهدان به توهین های “حمید صمصام” استاد دانشگاه آزاد علیه بلوچ ها و اهل تسنن

۱,۴۱۱

دانشجویان شهر زاهدان در اعتراض به توهین های “حمید صمصام” استاد دانشگاه آزاد این شهر علیه بلوچ ها واهل سنت، دست به تجمع اعتراضی زدند.

منبع : شبکه جهانی کلمه