نگرانی از وخامت حال صدیقه صفابخت در زندان زنان قرچک

۹۱۰

وضعیت خانم  صدیقه صفابخت که اسفندماه گذشته دچار پارگی مینیسک پا در ناحیه‌ی زانو شده‌اند و هم‌اکنون در  زندان زنان قرچک نگهداری می‌شوند به دلیل عدم اعزام به‌موقع به مراکز درمانی بسیار نگران‌کننده است.

به گزارش گلستان هفتم،  خانم صفابخت در طول مدت بازداشت غیرقانونی‌اش در  زندان قرچک تاکنون چند بار دچار آسیب‌دیدگی بسیار جدی و خطرناک در ناحیه‌ی زانو شده و هم‌اکنون دچار بیماری حاد کندرومالاسی (انفصال کشکک زانو از استخوان فمور – ران) شده و راه رفتن بدون وسیله‌ی کمک‌حرکتی (واکر) برای ایشان میسر نیست و شدت آسیب‌دیدگی تا جایی‌ست که انجام امور شخصی ایشان در زندان را با مشکل روبرو کرده است.

این در حالی‌ست که روز گذشته جمعی از  زنان درویش که توسط رئیس زندان زنان قرچک احضار شده بودند نقض حقوق مسلم زندانیان و بی‌مسئولیتی کلیه‌ی کادر پزشکی این زندان را به ایشان گوشزد کرده‌اند.