اطلاعیه مهم ؛ پایگاه اطلاعرسانی خانم زینب طاهری وکیل محمد ثلاث

۹۴۷
با توجه به اخبار منتشر شده در فضای مجازی و شایعات مختلف اینجانب زینب طاهری اعلام می کنم :
که به جز سایت حاضر هیچگونه فعالیتی در فضای مجازی نداشته و ندارم و همچنین هیچ گونه احضاریه یا ابلاغیه ای نداشته ام. لازم به ذکر است با توجه به مباحث مطروحه نیاز به هیچگونه جوسازی و حمایت رسانه های معاند ندارم و فقط از طریق رسانه های داخلی اخبار موکلینقابل پیگیری است.