مفقودی اموال شخصی دراویش بازداشتی و عدم پاسخگویی دستگاه قضا

۸۳۰

در شب دستگیری  درویشان گنابادی  اموال شخصی آنان چنانچه در فیلم های منتشر شده از نحوه هجوم وحشیانه ماموران امنیتی و لباس شخصی مشهود است ، به تاراج رفته و تاکنون کسی پاسخگوی سرنوشت این اموال نیست.

به گزارش گلستان هفتم، حتی اموالی که توسط پلیس ثبت و ضبط گردیده و شامل مدارک هویتی و وسایل شخصی نظیر تلفن همراه و کیف پول دراویش بود به آنان بازگردانده نمی شود و هر کدام از دستگاه های قضایی ،امنیتی و انتظامی مراجعه کنندگان را برای باز پس گیری اموال به دیگری حواله می دهند.

پیشتر از تخریب خودرو های متعلق به دراویش و اهالی خیابان گلستان هفتم نیز خبر رسانی شده بود و تاکنون کسی پاسخوگی اینگونه خسارت های ناشی از خودسری عوامل بوجود آمدن ماجرای گلستان هفتم‌ نیست.