از فیس بوک یکی از خوانندگان پایگاه خبری درویشان در جهان

۱,۶۹۹

امجد سلطان نژاد یکی از خوانندگان سایت اینفوصوفی مطالبی را جهت انتشار برای ما ارسال داشته است.

از آنجا که پایگاه خبری درویشان در جهان (اینفوصوفی) به انتشار اخبار و مطالب مرتبط با جامعه فقر و درویشی می پردازد نسبت به انتشار آن مبادرت می ورزد.

امجد سلطان نژاد خطاب به یکی از فقرای گنابادی بنام رضا تابنده – فرزند ارشد آقای علی تابنده ملقب به محبوبعلیشاه قطب پیشین طریقت نعمت اللهی گنابادی که در گذشته است – می نویسد :

برادر عزیزم, هم جدّ گران قدرم آقای #رضا_تابنده, البته نیازی به گفتن نیست ولی #مسئولیت دارم و میگویم. خدا را شکر میگویم که #مراسم#حضرت_آقای_محبوب_علیشاه در تمام دنیا منجمله درون #ایران بر پا بود که, هر آن شمعی که ایزد برفروزد, کسی کش پف کند سبلت بسوزد. ولی در همان #خانه_ها که #دراویش خواستند روز دیگر مراسم#خواندن #قران در ماه مبارک #رمضان بگیرند, #مأموران#اطلاعات_سپاه نگذاشند. اینها همه موجب به تخریب نام تو میشود, و برچسب #همکاری و #همدستی با #اطلاعات_سپاه را با این #حیله_هابه تو میچسباندند و بدنامی تو را میان مؤمنین رقم میزنند. به #باطن_پاک#جدّمان قسمت میدهم در #قلمت کمی بیشتر دقت کن که #خدای_نکرده#آلت_دست #سیاستهای_شیطانی نشوی.

ایشان در جای دیگری می نویسد :

برادر عزیزم, هم جدّ گران قدرم آقای #رضا_تابنده, آنها که دیروز به شما #برچسب من درآوردی#درویش_مدرن میزدند, امروز سخنان شما را قاب گرفتن و به شما میبالند.

هم جدّ عزیزم رضا, همین #از_خدا_بیخبران که چه به جا آنان را #دایه_دلسوزتر_از_مادر خطاب میکنی که امروز به #مولازاده مشهورت کردند و از #بزرگان سخن میگویند چندی, چندی پیش به صراحت به بزرگان #بی_احترامی میکردند و #مولا #مجذوب_علی_شاه را نعوذ به الله #منحرفمینامیدند.

و در جای دیگری :

برادر عزیزم, #هم_جدّ گران قدرم آقای #رضا_تابنده, آنها که دیروز به شما #برچسب_من_درآوردی #درویش_مدرن میزدند, امروز سخنان شما را قاب گرفتن و به شما میبالند. هم جدّ عزیزم, همین #از_خدا_بیخبران که چه به جا آنان را #دایه_دلسوزتر_از_مادر خطاب میکنی که امروز به #مولازاده مشهورت کردند.

جوابی به کانال ملعون و سر تا پا دروغ خبرگزاری صوفیه و نصیحتی به هم جدّ گرامیم رضا تابنده

محسن سلطان نژاد (امجد) – 

هو ۱۲۱

به نام دوست

مطالبی را در کانال ملعون و سر تا پا دروغ خبرگزاری صوفیه بر علیه هم جدّ گرامیم رضا تابنده دیدم که اگر چه جواب ابلهان خاموشیست ولی به دور از رسم مروت درویشی دیدم اگر بی جواب بماند.

اول آنکه, تو که این اراجیف را سر هم میکنی و در این کانال ملعون میگذاری و برای ان به احتمال زیاد حقوق البته حرام میگیری, سر پیازی یا ته پیاز که برای مردم سوال طرح میکنی؟ و اصلا خودت مرید و پیرو کدام مکتبی هستی و بزرگانت کی ها هستند؟ در تصوف اسلامی پرداختن به خود و اصلاح خود شرط اول و آخر است. حال شما خود را رها کرده و با برچسب های دراویش مدرن و سنتی و دراویش سیاسی و غیره به اصلاح دیگران و سلسه تصوف میپردازی؟

دوم آنکه, هم جدّ عزیزم با اصطلاحی که بسیار برازندهء تو ملعون که پشت کانال خبرگزاری صوفیه نشستی به عنوان دایه دلسوزتر از مادر همیشه یاد میکند پس تلاش بیهوده نکن که این برچسب را به دیگران بچسبانی.

سوم آنکه, تو که پشت کانال خبرگزاری صوفیه نشستی از فقر و درویشی چه میدانی که سالهاست بد ترین توهین ها را به اقطاب ما و مریدهای محترم ایشان میکنی. شما خودت چه خدمتی به بشریت و تصوف و جهان اسلامی کردی که طلبکار دیگران شدی؟

تو میخواهی با اختراع الفاظ و بدعت های جدید در تصوف و عرفان اسلامی رخنه کنی و میان مومنین شکاف ایجاد کنی. پدر بنده که خدا رحمتش کند خودش مولازاده بود ولی هرگز به یاد ندارم که اقطاب یا پیشکسوتهای محترم از مولازاده به عنوان یک لقب برای ایشان استفاده کنند. در فقر و تصوف یک لقب بر اساس پیشرفت باطنی انسان هدیه میشود نه بر اساس خویشاوند بودن با بزرگان. چنان که میفرمایند: عملت چیست که فردوس برین می‌خواهی؟ و برادر عزیزم رضا تابنده این را خوب میداند و بارها به تو تذکر داده. ولی حیف که تو فقط از نفس امارهء خود ت پیروی میکنی و از نگارشهای برادر عزیزم استفاده ابزاری میکنی و میخواهی هرطور شده ایشان را هم مثل خود ت بد نام کنی. وای برتو. اگر دین نداریدحداقل آزاده باش.

و در پایان نصیحتی کوتاه به هم جدّ گران قدرم آقای رضا تابنده که همان خونی که در رگهای بزگترین و محبوب ترین مخلوقات خدا جریان داشته و دارد در رگ من و تو نیز جاریست و گر چه این واقعیت بر ارزش من و تو نمی افزاید ولی بی اختیار مسئولیت ما را زیاد تر میکند. پس در قلم زیبایت تامل بیشتری کن که این از خدا بیخبران سوء استفاده از کلامت نکنند و با استفاده ابزاری از نوشته هایت در میان فقرا تفرقه و آشوب به پا نکنند. امروز اگر نگاهی به کانال ملعون خبرگزاری صوفیه بیندازی میبینی که بیشتر از همه چیز از سخنان تو به عنوان بنزین بر روی آتش شیطانی خود استفاده میکنند و هدف شوم خود را دنبال میکنند و اینها هست که دل مولا را به درد می آورد و این در شأن تو نیست برادر عزیزم. و چنان که دیدیم اگر هم از آنها انتقاد کنی به خودت حمله ور میشوند و کل سلسله را زیر سوال میبرند. حال که لشکر غم به ما حمله ور شده که خون عاشقان را بریزد، بیا تا همگی زیر سایه مولا با هم بسازیم و بنیادش را براندازیم

محسن سلطان نژاد (امجد)

یا علی