حسن دهقان درویش زندانی به آگاهی شاپور منتقل شد

۱,۱۲۶

حسن دهقان درویش زندانی که در جریان حادثه گلستان هفتم (سحرگاه یکم اسفند ۱۳۹۶) بازداشت شده است روز گذشته از زندان تهران بزرگ به آگاهی شاپور منتقل شد.

از دلایل انتقال آقای دهقان به آگاهی شاپور اطلاعی در دست نیست.

پس از برگزاری سومین نشست دادستان تهران با رسانه‌ها که در آن از اعمال مجازات تکمیلی برای درویشان گنابادی زندانی خبر داده بود، دور تازه‌ای از اعمال فشار بر درویشان زندانی آغاز شده است.