دکتر سید مصطفی آزمایش: حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده غیر قانونی است و باید شکسته شود

۱,۳۴۲

دکتر سید مصطفی آزمایش حقوق دان و مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در یک پیام ویدیویی خطاب به مسئولان کشور گفت؛ خواست جامعه بین الملل شکست حصر خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده است و دوستان و پیروان نظریات آقای دکتر تابنده باید آزادانه بتوانند در مجالسی که ایشان حضور دارند و سخنرانی می کنند شرکت کنند، و مردم ایران و جهان بر این خواست خود پافشاری خواهند کرد تا حق دکتر تابنده بیش از این پایمال نگردد.

مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در بخش دیگری از این برنامه اظهار داشت که آقای دکتر نورعلی تابنده قبل از این که قطب سلسله دراویش گنابادی باشد یک شهروند است و هم اکنون بیش از ۱۰۰روز است که با استناد به قوانین داخلی کشور و قوانین بین المللی ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی ایشان نقض شده است و به صورت غیر قانونی در منزلشان بازداشت شده اند، و چون هیچ حکم قانونی پشت این برخوردها وجود ندارد، نشان دهنده این حقیقت است که نقض کنندگان حقوق آقای دکتر تابنده عده ای قانون شکن هستند و این اعمال قانون شکنانه توسط سرشناسترین حقوق دانان افشاء شده است.

دکتر سید مصطفی آزمایش در ادامه افزود این که آقای تابنده قطب سلسله دراویش گنابادی است دلیل نمی شود که ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی ایشان را نقض کرد، این که عده ای بگویند آقای دکتر تابنده حق صحبت ندارد، نقض فاحش حقوق بشر است و حقوق دانان نسبت به این مسئله سکوت نمی کنند، همان گونه که هفته پیش آقای دکتر «لسن تین» سخنگوی «جامعه بین الملل حقوق بشر آلمان» با در دست گرفتن تصویر دکتر تابنده در کنفرانس حقوق بشر آلمان در مونیخ به نقض حقوق ابتدایی و شهروندی ایشان اعتراض کرد و خواستار شکست حصر غیر قانونی و آزادی وی شد.