انتقال شکوفه یداللهی به بند مجرمین مواد مخدر

۱,۳۰۰

شکوفه یداللهی از زنان درویش محبوس در زندان قرچک از بند قرنطینه به بند شش عمومی این زندان (محل نگهداری مجرمین جرایم مواد مخدر و معتادین) انتقال یافته است.

انتقال خانم یداللهی به بند مواد مخدر زندان قرچک در حالی صورت گرفته است که مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و آیین‌نامه تفکیک جرایم ، زنان درویش می‌بایست با توجه به نوع اتهامات انتسابی (عقیدتی – سیاسی) در محلی جدا از سایر زندانیان نگهداری شوند.

در کیفرخواست دادسرای شهید مقدس از خانم یداللهی با عنوان «مادر کسری نوری» یاد شده و به همین دلیل بی‌اساس بارها حقوق قانونی او نقض شده است.

کسری نوری،  پوریا نوری و امیر نوری سه فرزند خانم یداللهی اینک در بندهای مختلف زندان تهران بزرگ زندانی هستند.

زنان درویش زندانی همچنین سه روز است که به دستور دادیار ناظر بر زندان از حق تماس تلفنی با خانواده هایشان محروم شده‌اند.