سه تن از پرسنل نیروهای انتظامی شهادت داده اند که ثلاث راننده اتوبوس مرگ نبوده

۹۲۵

سیامک قادری روزنامه‌نگار معتقد است فیلم‌ منتشر شده‌ای که در آن از محمدطلا به عنوان راننده اتوبوس مرگ در خیابان گلستان هفتم یاد می‌شود قابل استناد نیست زیرا در محلی دور از حادثه ضبط شده است.