یک درویش گنابادی : اگر حکومت ابدی بود برای پیشینیان می ماند و به شما نمی رسید

۱,۲۲۴

یکی از دراویش گنابادی متنی را خطاب به سران حاکم بر ایران مکتوب نموده و در اختیار پایگاه خبری درویشان در جهان (اینفوصوفی) قرار داده است.

اینفوصوفی افتخار آن را دارد که صدای درویشان در جهان باشد و بهمین منظور متن این نامه عینا منتشر می گردد :

هو

۱۲۱
از: یک درویش گنابادی
به: سران حاکم بر ایران
هشدار به مسند نشینانی که شاید هنوز باوری داشته باشند !
در روزهای آتی شب های  قدر را در پیش داریم و فاجعه ضرب خوردن مولانا علی علیه السلام و شهادت ایشان.
جماعت شیعه ایشان را امام خویش می خوانند، گرچه رفتارها این را نشان نمی دهند! اما؛ در اسلام قول را مورد قبول قرار داده و جایی بفرموده اند؛ گوینده سلام را “مؤمن” بدانید!
 ما از آن روزی که قوه تشخیص پیدا کردیم در اجتماع جز ظواهر اسلام چیز دیگری ندیدیم و هر چه جلوتر آمدیم بدتر شد!
لازم دیدم نکته بسیار بسیار مهمی را در این دوران حساس و این شب های مهم یادآوری کنم.
در متنی که در ادامه خواهد آمد از سه منبع بهره برداری شده.
قرآن، تعلیم و تعلم در آداب اسلام(شهید ثانی- و آیت الله خمینی)، حدیثی از حضرت علی علیه السلام.
گرچه فرمایش به موضوع قضاوت ارتباط دارد ولیکن به همه امور تسری پیدا م کند. و بطور کلی به هر مسندی که شخصی بر آن تکیه زده ، اعم از مسندهای دینی، حکومتی، قضایی و…
و آقایان ضروری است که توجه فرمایند و پاسخگو باشند.
پیامبر و ائمه اطهار نیز خود را مالک مردم نمی دانستند و هر زمان مردم پرسش می کردند بی درنگ پاسخ می دادند! آیا شما مسند نشینان بالاتر از انبیاء و اولیاء الهی هستید که پاسخ نمی دهید؟‌
امروز دوران دگرگون شده و با یک پیام توییتری می بینیم رئیس جمهوری، وزیرش را تغییر می دهد و یا مقامات رسمی کشورها با یکدیگر بدون دیدار گفتگو می کنند!
بارها در صفحات مسئولان حکومتی نسبت به شرایط موجود و خاصه مشکلات اخیر درویشان گنابادی که موضوع بحث ماست رفته ایم و اعتراض خود را ابراز داشتیم و منتظر پاسخگویی! دریغ از یکبار پاسخ!؟
مسئولان خود را معذور ندانند! و پاسخ صریح و روشن به مردم که ولی نعمت شما هستند بدهید.
ملت را به رویارویی با خود نکشانید که کاری بیهوده خواهد بود و متضرر خواهید شد.
علی (ع) به شریح ⁧ #قاضی ⁩ میفرمایند:
‏«هَذٰا مَجْلِسٌ لٰا یَجْلِسُ فِیهِ إِلّاٰ نَبیٌ أوْ وَصِیٌ أوْ شَقِیٌ».
‏یعنی فقط نبی و فردی که وصایت نبی را دارد و یا شقی بر مسندی که تو شریح نشستی مینشیند. پس مساند دینی مختص مأذونین و مجازین از طرف معصوم میباشد و لاغیر…
‏«گمان مبر که ⁧ #فقه ⁩ مطالب مدونه در کتب است بلکه فقه دیدن نور خدا با جمیع اشیاء است و هرکس مصداق أَیْنَمَا ُتَوُّلوْا َفثََّم َوْجُه ِالله قرار گرفت فقیه آل محمد است». پس فقیه کسی است که هر جا نگاه کند نور خدا را ببیند و در این مرحله است که میتواند در جایگاه روایت قرار گیرد.
‏البته آن هم به شرط اذن و اجازه از صاحب فرمان، به عبارت دیگر در این شرایط است که بر اساس مقبوله عمربن حنظله، صائن نفس و حافظ ⁧ #دین ⁩ و  مطیع امر مولی و مخالف عن الهوا و صاحب قوه القدسیه ⁧ #مجاز ⁩ به دخالت در امور شرعیه اعم از روایت، ⁧ #فتوا ⁩، قضاوت، امامت جماعت و سایر مناصب ⁧ #دینی ⁩ می باشد.
در جایی آیت الله خمینی در ابتدای سالهای انقلاب ۵۷، هنگامی که قضات دادگستری مردمان را به جوخه های اعدام روانه می کردند بر سر ایشان فریاد کشید که؛ ما شما را بر حسب اضطرار بر آن جای قرار دادیم و گمان نکنید که صلاحیت و یا لیاقت دارید!
و اکنون ما مردم به شما می گوییم که گمان واهی نداشته باشید! ما حقوق خود را می دانیم و قوانین مدنی و شرع را هم خوب می دانیم و اگر کمتر گفته ایم، که شاید اشتباه هم بوده است! وقتی برای خودمان قائل شدیم که شاید بر سر عقل بیایید!.
و در آخر این را هم گوشزد کنیم که؛ اگر حکومت ابدی بود برای پیشینیان می ماند و به شما نمی رسید!
«شبانگه به سر فکر تاراج داشت
سحرگه نه تن سر، نه سر تاج داشت
به یک گردش چرخ نیلوفری
نه نادر به جای ماند و نه نادری».
#ایران