ابراز همدردی حاکم شرع مردمی کردستان با خانواده رامین حسین پناهی

۸۹۷

کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان، هادی ادب، برادر زنده یاد مهندس ادب، اجلال قوامی، هاشم حسین پناهی و عبدالله عباسی از فعالان سیاسی و مدنی با خانواده رامین حسین پناهی دیدار کردند.