بازنشر؛ نگاهی به هشدارهای دکترنورعلی تابنده در فرازهایی از فرمایشات ایشان

۲,۰۶۷

این مطلب پیشتر در تاریخ چهاردهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی برای تنویر افکار عمومی منتشر شده بود؛ در زمانیکه که مولای معظم درویشان در قید حیات جسمانی بودند.

دکتر نورعلی تابنده از سوء قصد به جان پدر و پدربزرگ خود و مشابهت دوران اقطاب پیشین با این دوران و سیطره فضای خفقان در دوران ایشان و پدربزرگشان ملقب به نورعلیشاه می گوید :

فرمایشات ۲٣ بهمن ۹۶ ؛ دکترنورعلی تابنده با افتخار از اینکه نام نورعلی یعنی لقب طریقتی پدربزرگشان را بر ایشان گذاشته اند در مراسمی بمناسبت رونمایی از کتاب یادنامه نور می گویند :

«خمیره نورعلیشاه در من هست.»

دکتر نورعلی تابنده در مراسم رونمایی از کتاب یادنامه نور ، با اشاره به شرایط حاکم برجامعه در دوران پدر بزرگشان می گویند :

«ایشان از هر بحرانی در می آمدند پا می گذاشتند در یک بحران دیگر. پایشان کشانده میشد.»

در ویدئویی که اخیرا در حیاط منزلشان بدون اطلاع دکتر تابنده از ایشان گرفته شده و در حال گفتگو با محمد تابنده برادرزاده خود هستند با اشاره به فشار حاکمیت بر پدر و پدربزرگشان می گویند :

البته آن زمانهای قدیم هم سوء قصد به جان آقای نورعلیشاه و آقای صالحعلیشاه میشده.

از مجموع هشدارهای ایشان می توان دریافت که دکتر نورعلی تابنده از زمینه سازی های حاکمیت علیه شخص شخیص ایشان اطلاع داشته و در سخنرانی ها سعی می کرده اند به کرّات این نکات را به پیروان خود هشدار دهند.