«معرفی گزارشگر جدید» سازمان ملل در امور حقوق ‌بشر ایران

۹۴۲

یک فعال حقوق بشر ایرانی خبر داد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جاوید رحمان، فعال حقوق بشر پاکستانی-بریتانیایی، را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران معرفی کرده است.

حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر خبر داد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۱۴ خرداد، جاوید رحمان را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران معرفی کرد.

به گفته آقای نایب هاشم، روز ۱۵ تیر و در روز آخر سی و هشتمین اجلاس خود نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل این انتخاب قطعی خواهد شد.

این فعال حقوق بشر در مصاحبه با وب‌سایت رادیو فردا نیز گفت که شورای حقوق بشر به احتمال ۹۹ درصد جاوید رحمان را به این سمت انتخاب خواهد کرد، مگر اینکه مجموعه‌ای از کشورها با او مخالف باشند.

به گفته آقای نایب هاشم، گروه مشورتی از میان ۱۴ کاندیدا شش نفر را برای مصاحبه دعوت کرد و سپس از میان آنها سه نفر معرفی شدند که در نهایت آقای رحمان انتخاب شد.

جاوید رحمان استاد حقوق دانشگاه برونول لندن و فعال حقوق بشر پاکستانی-بریتانیایی است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روزجمعه، سوم فروردین، ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق ‌بشر ایران را تمدید کرده بود.

بخشی از خبر رادیو فردا