تا کنون ۵ درویش گنابادی زندانی دست به اعتصاب غذا زده اند

۱,۱۱۶

پنج درویش گنابادی زندانی در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند.

این دراویش در اعتراض به بلاتکلیفی «بازداشت خانگی» دکتر نورعلی تابنده قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی و وضعیت دیگر دراویش زندانی اعتصاب غذا کرده اند.

ظفرعلی مقیمی ، محمدباقر مقیمی ، علی جمشیدی ، محسن عزیزی ، نعمت ریاحی از جمله دراویشی هستند که اعلان اعتصاب غذا کرده اند.

کاربران توییتر نسبت به تضییع حقوق دراویش گنابادی زندانی واکنش نشان داده و نوشته اند :