فرخ قمری یکی از دراویش گنابادی خطاب به خواهران و برادران ایمانی : «غیر کیست؟»

۱,۵۹۰

آقای فرخ قمری یکی از دراویش گنابادی در واکنش به انتقاد نسبت به تلاشهایی که صورت می گیرد تا حقوق حقّه دراویش در بند و بویژه آزادی دکترنورعلی تابنده قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی میسر شود، مطلبی در فضای مجازی منتشر کرده ؛ پایگاه خبری درویشان در جهان (اینفوصوفی) افتخار انتشار آن را دارد :

محبت دارید برادر عزیز،
من کوچک همه شما هستم.
و از هیچ نظری نیز ناراحت نمی‌شوم.
همانطور که بارها طبق فرمایش مولا عرض کردم اختلاف نظر داشته باشیم ولی اختلاف نه.
مثلا همین نکته ای که شما از بیانات حضرت ایشان آوردید، که امید به غیر نبندید.
بنده نظری کاملا متفاوت با شما دار.م.
غیر کیست؟
غیر «کسی است که ایشان را بیش از صد روز است در بازداشت خانگی نگه داشته.»
غیر، «کسی است که مجالس ما را تعطیل کرده و فقرا را از فیض حضور مولایشان محروم کرده.»
صدها برادر و خواهر ما را به اسارت گرفته و تحت سخت‌ترین شرایط واعمال شکنجه و فشار نگه داشته و حکم‌های طولانی می‌دهد.
حداقل یکی را به شهادت رسانده و یکی دیگر در آستانه اعدام و شهادت.
غیر، «اطلاعات سپاه است و تعدادی آخوندهای مخالف فقر و درویشی.»
یعنی فکر نکنید اگر ساکت باشید و کرنش کنید و مجیز بگویید، احساسات اینها تلطیف شده و رحمانیت آنها میشکفد و شاید نظرشان برآن قرار گیرد که اجازه ای بدهند و دو نفر را آزاد کنند.
ما به این «غیرها» نباید دل ببندیم و گرنه بیش از ۸ سال است آقایان موسوی و کروبی و خانواده شان چشم به رحمانیت آقایان دارند که شاید وعده ای وفا کنند.
غیر، «خانم نسرین ستوده نیست، غیر عبدالکریم لاهیجی و خانم شیرین عبادی نیست که خودشان را شاگرد دکتر نور علی تابنده می‌دانند و از ایشان در مجامع بین المللی به عنوان فردی ملی و حقوقدانی سرشناس که در سن ۹۱ سالگی در بازداشت خانگی بسر می‌برد دفاع می‌کنند.»

خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران

غیر «مجاز محترم جناب آقای دکتر آزمایش» نیست که زندگی خود را وقف مکتب کرده و تنها مجازی است که فعلا آزاد است و می‌تواند آزادانه فعالیت کرده منویات حضرت مولا را به گوش جانیان برساند.
البته اگر ما بگذاریم.
دوست داشتم سایر دوستان نیز نظرشان را می‌گفتند و امیدوارم همه ما تحمل شنیدن داشته باشیم.
یا علی