اطلاعیه آغاز به کار مجدد مجذوبان نور : «دستاورد سکوت ما چه خواهد بود؟»

۹۲۴

پایگاه مستقل خبری فرهنگی دراویش نعمت اللهی گنابادی (مجذوبان نور) با انتشار اطلاعیه ای از آغاز به کار مجدد خود خبر داد.

به گزارش ، پایگاه خبری درویشان در جهان  (اینفوصوفی) متن اطلاعیه آغاز به کار مجدد مجذوبان نور بشرح زیر است :

هـــــــو
 ۱۲۱

من عَلَم اکنون به صحرا می‌زنم
یا سراندازی و یا روی صنم

۱۱۰ روز از حصر آشکار پیر و مولای غریب درویشان به دست تمامیت‌خواهان گذشته است . پس از ۱۱۰ روز با وعده‌های دروغین و انتظار کشنده برای ملاقات درویشان با حضرت دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) بیانیه‌ای صادر می‌شود که باز هم پیروان و دوست‌داران او را به سکوت ترغیب می‌کند و فهم و شعور جامعه درویشی را به سخره گرفته و مانند تمام این سال‌ها مساله حصر ایشان را انکار کرده و اسف‌بارتر این که یاران باوفای ایشان را عده‌ای فریب‌خورده و فتنه‌گر معرفی می‌کند.

۴۰۰ نفر درویش عزیز و گلِ گلستانِ درویشی حضرت دکتر نورعلی تابنده در محاصره‌ی خار و مار افتاده‌اند و باز هم می‌گویند سکوت کنید و سکوت کنید.

دستاورد سکوت ما چه خواهد بود؟ اینکه مجاز نماز محترم و دانشمند مکرم جناب آقای دکتر آزمایش را که تمام وقت و عمر خود را یکسر فدای اعتلای مکتب درویشی کرده‌اند فریب‌خورده و فریبنده بنامید؟ که پا از گلیم فراتر گذارید و مجری منویات نیروهای امنیتی باشید و تلاش کنید به ای نحو کان مانند بیانیه‌های جعلی حکم عزل و نصب و برائت بگیرید تا بساط خفقان، به تمامی مهیا شود؟

مجذوبان نور با این که می‌دانست عاملان و همکاران حصر حضرت دکتر تابنده چه کسانی هستند سکوت کرد و دم برنیاورد، بلکه بهانه‌جویان بهانه‌ها را به کنار بگذارند و برای ترمیم فضا کوشش کنند. اما این سکوت چه دستاوردی داشت جز این که یک عده ترمه بر ویرانه بکشند و خرابی‌های بنیادین را بپوشانند و صورت رنجور از جزام را با سرخاب و وسمه آرایش کنند و عده‌ی دیگر با اشغال همه رسانه‌ها و برگزاری مراسم‌ها، روز و شب علیه تصوف و عرفان و سلسله نعمت‌اللهی گنابادی و شخص شخیص و محترم حضرت مجذوبعلیشاه انواع سم پراکنی‌ها را مرئی دارند و از هیچ تحقیر و توهینی ابا نکنند.

از هیچ تلاشی دریغ نکردید تا مجذوبان نور را مقصر دو دهه فشار امنیتی و تخریب حسینیه‌ها و اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها معرفی کنید و در این مدتی هم که مجذوبان نوری در کار نبوده است، فقر و درویشی را گلیم زیر پای خودتان انگاشته‌اید و پای کوچک‌تان را از این گلیم فراتر می‌نهید و تعیین حدود می‌کنید و چه کن چه نکن راه می‌اندازید. حد ادب و وفا را نقض می‌کنید و درویشان صدیق را خرابکار و خائن و داعشی و دشمنان قسم‌خورده‌ی عرفان را عزیز و محترم می‌نامید و گویا مصممید تا درویشان پیش ظلم عیان و آشکار، کرنش کنند و کمر خدمت ببندند و سجده کنند.

زهی خیال باطل! مجذوبان نور به عنوان پایگاه مستقل خبری و فرهنگی مصمم‌تر از پیش کار خود را آغاز می‌کند و تا رسوایی عاملان و بانیان حصر دکتر تابنده و آزادی بی‌قید و شرط درویشان گنابادی و تا احقاق حقوق مصرح قانونی آنان دست از تلاش نخواهد کشید.

تأکید مؤکد می‌کنیم که مطالب منتشرشده در سایت مجذوبان نور لزوماً بیانگر‌ نظرات و دیدگاه‌های بزرگان سلسله‌ی نعمت‌اللهی گنابادی نیست و مسئولیت تمامی مطالب و اخبار وب‌سایت مجذوبان نور (پایگاه مستقل خبری-فرهنگی دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی) به عهده‌ی مدیران و گردانندگان آن است.

مدیران مجذوبان نور
۱۷ خرداد ۱۳۹۷