دکتر محمد سیف زاده : تعیین لیست وکلای قوه قضائیه، عملی مخالف شرع و قانون اساسی است

۸۷۸

دکتر محمد سیف زاده حقوق دان سرشناس کشور در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «در تی وی»، تعیین لیست ۲۰ نفره وکلا توسط قوه قضائیه و معرفی این لیست به مراجع قضائی به عنوان وکلای تایید شده را مورد بررسی قرار داد و گفت : این عمل قوه قضائیه مخالف شرع و قانون اساسی است و از اساس استقلال کانونهای وکلای دادگستری را از بین می برد و مشخص نیست چرا کانونهای وکلای دادگستری در مقابل این عمل قانون شکنانه سکوت کرده و یا به اعتراضی بسنده می کنند.