بازنشر؛ «در صحت اعلامیه ها» : نگاهی به هشدارهای دکترنورعلی تابنده

۱,۴۴۴

این مطلب پیشتر در تاریخ هفدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی برای تنویر افکار عمومی توسط سایت اینفوصوفی منتشر شده بود؛ در زمانیکه که مولای معظم درویشان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در قید حیات جسمانی بودند.

بخش سوّم – دکتر نورعلی تابنده در فرازهایی از فرمایشاتشان بتاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱٣۹۵ درست یکسال پیش از رخدادهای خونین گلستان هفتم خطاب به پیروانشان در مورد صحت اعلامیه های صادر شده بنام ایشان هشدار می دهند.

ایشان در بخش نخست این فرازها ، اشاره ای به دوران پرآشوب پدربزرگشان حضرت آقای نورعلیشاه داشته و گویی شرایط آن دوران را بی شباهت با آنچه امروز بر ایشان می گذرد ندانسته و می گویند :

من آن اول هم گفتم که اعلامیه و بیانیه ای که صادر میشود خب مثل زمان حضرت نورعلیشاه ، چون خیلی شلوغتر از این اوضاع بود ایشان اعلامیه هایی و دستوراتشان را خودشان اعلامیه می دادند و امضا می کردند.

سپس ایشان تأکید می کنند که اعلامیه هایی که به نام ایشان است آنچیزی است که ایشان می گویند و به امضا ایشان می رسند یعنی در این بخش بر روی لغت «اظهارات شفاهی» یعنی گفتن از زبان خودشان تأکید کرده و سپس بر امضاءشان بر اعلامیه ها اشاره می کنند. 

و اعلامیه هایی که بنام منه یا می گویند من اونجور گفته ام اینها تا امضا من را نداشته باشد مربوط به من نیست.

ایشان بار دیگر تکرار می کنند آنچه یعنی اعلامیه ای که مالِ من است آن چیزی است که خودم می گویم ، امضاء می کنم. باز هم ایشان تأکید مجدد بر گفتار شفاهی شان دارند.

مالِ من آن چیزی است که خودم می گویم ، امضا می کنم.

سپس ایشان می گوید :

البته یه چیزایی هم هست که امضا می کنم ولی مال من نیست. قران است. از من بالاتر است آن امضا بعنوان افتخار است که من افتخار می کنم که امضا من اینجاست امضا من ذیل آیه قرآن است.

در فراز دیگری از این فرمایشات ایشان حضار را دعوت به سکوت کرده و بر اهمیت بیان مطالبشان تأکید می ورزند.

در اینجا ایشان برای بیان اهمیت آنچه قصد بیان آن را دارند، می گویند :

نطق های من حرفهایی است که باید گوش بدهید یک کلمه اش را نشنیده نگیرید ، گوش بدهید و طبق آن رفتار کنید، آنهایی که از خودم می شنوند.

اما دیگری ممکن است بگوید فلان کس چنین گفت. شما نگویید بیخود می گوید راست هم می گوید ولی آن چیزی است که خودش شنیده و ان معلوم نیست که برای شما معتبر باشد قبول کنید گوش بدهید ولی حق بررسی بر آن دارید که بررسی کنید که آیا صحیح است یا نه؟!

در این بخش ایشان مخاطبان و پیروان خود را دعوت به دقت نظر به فرمایشات و نقل قولهایشان کرده و حق بررسی صحت و سقم آنچه به نام ایشان صادر میشود و یا گفته میشوند را به پیروانشان میدهند.

ضمن آنکه در فراز دیگری از این فرمایشات این امور را دستورات اولیه فقری برشمرده و تأکید می کنند که:

البته اینها دستورات اولیه است ، دستورات اولیه ای که گاهی فراموش می شوند در نظر خود شما فراموش می شود این چیزها.

مثال بسیار حائز اهمیت در فراز دیگری از فرمایشات دکترنورعلی تابنده

یک وقتی یک قاضی ای داشتیم در دادگستری خواسته بودند مسخره اش کنند یا شوخی کنند یا هرچی … امده بودند گفته بودند : پاشید برویم باید اعدامت کنیم.

گفت : منو اعدام کنید.  چرا ؟

گفتند : خودت امضا کردی.

حکمی که خودش امضا کرده و خودش را محکوم به اعدام کرده ، جلویش گذاشتند.

معلوم شد بدون اینکه توجه کند این را گذاشته بودند … خب خندیده بود و فهمیده بود و بدین طریق درسی گرفت عبرت گرفت که دوران آینده اش خیلی خوب بود.

حالا وقتی سر و صدا میشود از این حکم ها زیاد است. از این اشتباهات زیاد است. حالا انشالله که خداوند اشتباهات و خطاهای من و شما و همه را ببخشد و دیگر نگذارد در مورد ما یک همچین خطا و اشتباهی صادر شود. خطا و اشتباه صادر نشود ولی اگر صادر شد خودش ببخشد.

از مجموع این اظهارات مشخص میشود که پیش از وقوع آنچه اخیرا بر ایشان و پیروانشان گذشته اشخاصی سعی در شیطنت ، دسیسه چینی و جعل اعلامیه بنام ایشان یا با امضاء ایشان را داشته و ایشان در این فرازها سعی دارند این موارد را به پیروان و ارادتمندان خود هشدار دهند.

بیشتر خوانید : 

نگاهی به هشدارهای دکترنورعلی تابنده در فرازهایی از فرمایشات ایشان ؛ بخش نخست

نگاهی به هشدارهای دکترنورعلی تابنده در فرازهایی از فرمایشات ایشان ؛ بخش دوم